REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA, PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
KLASA:   021-01/16-02/03, URBROJ: 2176/19-02-16-8
Velika Ludina, 15.12.2016.  
 
 Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
S   A   Z   I    V   A
 
34. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina
za dan 20.12.2016.  godine (utorak) u 16,00 sati.
 
Sjednica će se održati u Općini Velika Ludina, Sv. Mihaela 37 - I. kat – vijećnica.
Za sjednicu se predlaže slijedeći
 
D N E V N I    R E D :
 
-   Utvrđivanje kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu 
     Općinskog vijeća
 
1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina 
    (Zapisnik sa 33. sjednice Općinskog vijeća) 
 
    Prilog: Zapisnik  
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća;
 
2. Aktualni sat
 
    Prilog: - Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 
                  33. i 34. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina,
    Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, voditelj financijskih poslova,
                       tajnica;
 
3. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije
    Proračuna za 2018. i 2019. godinu sa obrazloženjem, Odluke sa Programima za izgradnju i 
    Održavanje komunalne infrastrukture i dr. programa, Odluke o izvršavanju Proračuna 
    Općine Velika Ludina i Plana razvojnih programa
    
    Prilog: - Proračun Općine Velika Ludina za 2017. godinu i Projekcije Proračuna 
                   za 2018. i 2019. godinu sa obrazloženjem,
                - Odluka o  Proračunu Općine Velika Ludina za 2017. god.,
     - Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017. godinu,
   - Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture  i 
                  dr. programi za 2017. godinu,
                - Plan razvojnih programa za 2017. godinu,
 
       Izvjestitelj: Općinski načelnik, Predsjednik Općinskog vijeća, 
                           Voditelj financijskih poslova
 
4. Donošenje Odluke o komunalnom redu
 
    Prilog: Odluka o komunalnom redu
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica,
 
5. Razmatranje i donošenje Odluke o uklanjanju odbačenog otpada 
 
    Prilog: Odluka o uklanjanju odbačenog otpada
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica;
 
6. Donošenje Odluke o davanju suglasnosti za provedbu projekta „Rekonstrukcija i 
    izgradnja prometnice, izgradnja sustava odvodnje“ u Cvjetnoj ulici u Velikoj Ludini
 
     Prilog: Odluka o davanju suglasnosti za provedbu projekta 
     Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica;
 
7. Donošenje Odluke o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu 
 
    Prilog: Odluka o otpisu potraživanja za komunalnu naknadu
    Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, tajnica i 
                       Voditelj financijskih poslova.
 
 
Zbog važnosti dnevnog reda molimo izabrane vijećnike i izvjestitelje dnevnog reda da se sjednici obvezno odazovu u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak da opravdaju na telefon broj 658-935 Tajnici Općine.
 
 
          Točnost ovjerava                                                                      Općinsko vijeće
                  tajnica:                                                                                  Predsjednik:
 
 
         Jelena Petreković                                                                   Vjekoslav Kamenščak 

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  26.09.2017 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3