Poziv za vlasnike i nositelje stvarnih prava na nekretninama kao i vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s katastarskim čestica 324/1 i 324/2, katastarska općina Ludina, oznake NC VL16 koja se proteže od Dječjeg vrtića do Obrtničke ulice s pripadajućim parkiralištem na kojima se vrši upis nerazvrstane ceste u zemljišne knjige, a za koje ovo tijelo vrši postupak evidentiranja nerazvrstane ceste.

Poziv možete pogledati ili preuzeti ovdje.