Izjavu o postojanju sukoba interesa možete pogledati ili preuzeti ovdje