01. rujna je naš dan Općine. S obzirom na nove okolnosti i nemogućnost organizacije proslave zbog korona virusa nije organizirano niti otvorenje novog Dječjeg vrtića. Novi vrtić je počeo sa radom kako je i planirano.

 

1.jpg 2.jpg 3.jpg

4.jpg 5.jpg 6.jpg

7.jpg 8.jpg 9.jpg

9_1.jpg 9_2.jpg 9_3.jpg

9_4.jpg 9_5.jpg 9_6.jpg

9_7.jpg