DJELATNICI JEDINSTVENOG UPRAVNOG ODJELA SLUŽBE OPĆINE VELIKA LUDINA SU:

 

JELENA MALEKINUŠIĆ
Privremeni pročelnik 044 658 935
HRVOJE PLAŠČAR
Viši referent za financijske poslove 044 658 112
044 658 220
VERICA KESAK
Referent – komunalni redar 044 658 365
044 658 250
MIRJANA RAJTORA
Referent za administrativne poslove 044 658 935
DARIO HEGEL
Domar 098 601 216
BILJANA MARKOVIĆ
Spremač 092 2864 935