POPIS PREDSJEDNIKA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA
(izbori 07.02.2016. godine)

 

Red. br. IME I PREZIME ADRESA KONTAKT
1. MO MUSTAFINA KLADA
Franjo Petir
Mustafina Klada 24 637 087
2. MO KOMPATOR
Mario Novak
Kompator 31 658 414
091 730 1049
3. MO RUŠKOVICA
Dražen Pleše
Ruškovica 13 A 658 385
4. MO MALA LUDINA
Marica Sliško
Mala Ludina
Moslavačka 52
658 538
098 994 6285
5. MO GRABRIČINA
Zlatko Petrlić
Grabričina
Čazmanska 17
099 426 1914
6. MO VIDRENJAK
Ivica Šćuri
Vidrenjak
Mije Stuparića 96
095 821 0232
7. MO OKOLI
Zlatko Tesarek
Okoli
Crkvena 28
642 030
099 832 0952
8. MO VELIKA LUDINA
Marin Lidmila
Velika Ludina
Obrtnička 127
658 059
099 413 0718
9. MO GRABROV POTOK
Ivan Čuković
Grabrov Potok
Zagrebačka 13
095 902 2872
10 MO GORNJA VLAHINIČKA
Čedo Pelegrin
Gornja Vlahinička
Moslavačka 11
638 039
11. MO LUDINICA
Ivan Šimunić
Ludinica
Jelengradska 18
638 017
12. MO KATOLIČKO SELIŠĆE
Marijan Svilić
Katoličko Selišće
Moslav. vinograda 79
658 357
098 658 357