Kulturno -umjetničko društvo "Mijo Stuparić" Velika Ludina osnovano je 1.12.1994.godine.Tokom godina sačuvao je moslavačku tradiciju putem riječi i djela.


Društvo se bavi prenošenjem bogate hrvatske tradicije na mlađe naraštaje. Djeluje u 5 sekcija: pjevačka, dječj i odrasla plesna, tamburaška, te sekcija ručnog rada. Organizator je brojnih manifestacija i radionica.