Rok za dostavu ponuda: 20.12.2018. do 14 sati.

Uputu za sastavljanje ponude možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Popis OMM možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Troškovnik pogledati ili preuzeti ovdje.