Obavijest o upućenom Pozivu za dostavu ponuda za nabavu usluga za izradu kolnih prilaza na poljoprivredne parcele i iskop rova za ukopavanje
plinske instalacije u mjestu Okoli možete pogledati ili preuzeti ovdje