foklorKUD "Mijo Stuparić" nastupio je 6.svibnja 2017.godine  na 37. Smotri izvornog folklora Moslavine u Kutini, te je od strane stručne komisije u sastavu dr.Stjepan Sremec (ples),

gđa. Ivančica Ivkanec(narodne nošnje), prof.Petar Varga (glazba) odabrano da uz KUD "Seljačku slogu" iz Kutine predstavlja Moslavinu na Županijskoj smotri izvornog folklora koja će se održati 10.lipnja u Martinskoj Vesi.