Tablicu sklopljenih ugovora za 2013. godinu možete preuzeti ovdje