Poslije potresa 29.12.2020. godine, koji je pogodio područje naše županije, zatražili smo statički pregled više javnih zgrada na području Općine Velika Ludina, koje spadaju u imovinu Općine Velika Ludina, a na njima smo primijetili određena oštećenja. Isto tako, u dogovoru sa župnikom naše župe zatražili smo pregled crkve sv. Mihaela Arkanđela i župnog ureda.

 

Dana 26.01.2021. godine župnu crkvu i župni ured te sve ostale zgrade za koje je to zatraženo, pregledali su statičari, koji su utvrdili da su sve zgrade ispravne i pritom su dobile zelene naljepnice.

Dosta oštećenja primijećeno je na župnom uredu, ali nakon detaljnog pregleda statičari su zaključili da oštećenja ne narušavaju statiku zgrade te je župni ured obilježen zelenom naljepnicom.

Najveći problem pojavio se kod župne crkve, gdje su statičari utvrdili da ima znatnih oštećenja na zidovima i stropu crkve, a došlo je i do odvajanja tornja od zgrade crkve te je toranj izgubio vertikalu. Crkva je obilježena žutom naljepnicom, što znači da je privremenom neupotrebljiva kao objekt te je potrebno izvršiti dodatni i detaljniji pregled, a prije toga prikupiti svu potrebnu dokumentaciju o ranijim radovima na crkvi. Ta dokumentacija postoji u Ministarstvu kulture i zatražena je te će uskoro biti dostupna stručnjacima. Tada će se, što je prije moguće izvršiti ponovni detaljan pregled te će se moći reći da li crkva može dalje služiti svojoj funkciji neograničeno ili će se morati hitno izvršiti određene intervencije.

U razgovoru sa župnikom župe sv. Mihaela Arkanđela, Matom Sukalićem, dogovorio sam da se privremeno, dok se ne riješi ovo pitanje, svete mise održavaju u prostoru Društvenog doma Velika Ludina.

Nadamo se da će naša crkva ostati ispravna i da ova oštećenja  neće negativno utjecati na duhovni i kulturni život Općine.

Načelnik Općine Velika Ludina

Dražen Pavlović