Godišnji program rada i financijski plan za 2017. g. članova grupe birača Igora Faltisa i Nikole Mokoseka možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Prikaz planiranih prihoda i rashoda Igora Faltisa i Nikole Mokoseka možete pogledati ili preuzeti ovdje.