Odluke o financijskom i operativnom planu poslovanja Ludine d.o.o. za 2017. g. možete preuzeti na sljedećim linkovima:

Odluku za Siječanj 2017 možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Odluku za Svibanj 2017 možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Odluku za Lipanj 2017 možete pogledati ili preuzeti ovdje.