Odluku o financijskom i operativnom planu društva Ludina d.o.o. možete pogledati ili preuzeti ovdje