Pravo na pristup informacijama

Zahtjev za pristup informacijama podnosi se na adresu: Općina Velika Ludina, Svetog Mihaela 37, 44316 Velika Ludina, a može se:

  • pismeno predati izravno na urudžbeni zapisnik u Općini Velika Ludina  ili

  • putem elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

  • usmeno na zapisnik službeniku za informiranje

Službenica za informiranje

Jelena Malekinušić, bacc.admin.publ. Tel.: 044/658-935
Fax: 044/658-210
e-mail:
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Odluka o imenovanju službenika za informiranje

OVDJE MOŽETE SAZNATI ŠTO JE PONOVNA UPORABA INFORMACIJA:

http://www.pristupinfo.hr/sto-je-ponovna-uporaba-informacija/   

Pravo na pristup informacijama

Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br.25/13 i 85/15.)

http://www.zakon.hr/z/126/Zakon-o-pravu-na-pristup-informacijama

 

Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br.106/12.- pročišćeni tekst.)

http://www.zakon.hr/z/220/Zakon-o-za%C5%A1titi-osobnih-podataka

 

Zakon o zaštiti tajnosti podataka(»Narodne novine«, br.1089/96.)

http://www.zakon.hr/z/748/Zakon-o-za%C5%A1titi-tajnosti-podataka

Izvješća:

Godišnje izvješće za 2015. godinu

Godišnje izvješće za 2016. godinu

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3