Nedjelja 14 Srpanj 2024

Općina Velika Ludina je smještena u sjeverozapadnom dijelu Sisačko-Moslavačke županije
Položaj na karti Hrvatske

Područje općine Velika Ludina graniči sa općinom Križ, odnosno Zagrebačkom županijom na zapadu te gradom Čazma, odnosno Bjelovarsko-bilogorskom županijom na sjeveru. Na istočnoj strani područje  općine  graniči sa općinom Popovača, a na južnoj i jugozapadnoj strani sa gradom Siskom i općinom Martinska Ves.

Položaj općine Velika Ludina u okvirima Sisačko-moslavačke županije specifičan je zbog  njenog rubnog položaja a vezano s time i njene kvalitetne prostorne i prometne povezanosti sa drugim dijelovima Hrvatske. Dominantni prometni koridor proteže se u smjeru  zapad-istok duž županijske ceste  Ž-3124 uz koju se  razvija linearna konurbacija, koja  obuhvaća  potez  Ivanić Grad - Kutina - Novska - Nova Gradiška.

 

Položaj općine

Područje općine dobro je prometno povezano sa susjednim općinama i gradovima:  Križom i Ivanić Gradom  na zapadu, Popovačom i Kutinom na istoku te Čazmom na sjeveru.

Povoljan položaj i dobra prometna povezanost, relativno niska gustoća naseljenosti, te kvalitetan i očuvan okoliš predstavljaju glavne prostorne i razvojne resurse općine.

Na području općine u 12 naselja, prema popisu iz 2001. godine, živi 2.832 stanovnika, odnosno 1,50 % od ukupnog stanovištva županije  (183.531 stanovnika). Prema broju stanovnika općina je  među  manjima  u županiji.

Područje općine zauzima površinu od  103,6 km2  odnosno 2,3 % ukupne površine županije koja iznosi 4463,1 km2. Prema površini općina je među manjima u županiji.

Prosječna gustoća naseljenosti na području općine iznosi 27,69 st./km2. Gustoća naseljenosti na području županije je  56,26 st./km2, dok je prosječna gustoća naseljenosti u Hrvatskoj 85 st./km2.

Južni dio područja općine, u površini od cca 16 km2, zauzima poplavno područje Lonjskog polja.

Prostor općine jasno je diferenciran na dva karakteristična zemljopisna područja. Sjeverni dio općine zauzimaju brežuljci i obronci niske Moslavačke gore. Karakteristični brežuljkasti reljef obilježavaju izmjene šumskih i poljoprivrednih područja. Naselja su smještena u udolinama. Krajolik je na taj način sačuvan u svom izvornom izgledu. Ta je odlika ujedno i najveća vrijednost prostora općine.

Općina Velika Ludina

Južni dio općine zauzima prisavska ravnica omeđena rijekom Česmom na zapadu i  Lonjom  na  jugu.
U ovom prostoru smješteno je samo jedno naselje: selo Okoli.

U kontaktnom području brežuljaka Moslavačke gore i prisavske ravnice smješten je prometno infrastrukturni koridor: auto cesta D-4, željeznička pruga, županijska cesta Ž-3124, plinovodi, naftovodi i dalekovodi.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3