Subota 22 Lipanj 2024

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova

www.strukturnifondovi.hr

RECIKLAŽNO DVORIŠTE OPĆINE VELIKA LUDINA

27.10.2017. potpisan je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Kohezijskog fonda za građenje reciklažnog dvorišta na području Općine Velika Ludina; referentni broj Ugovora: KK.06.3.1.03.0035

24.01.2018. potpisan je Ugovor o dodjeli sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini; referentni broj Ugovora: JPF.2017.-3.320.

Detaljne informacije o projektu dostupne su na stranicama Općine Velika Ludina

www.opcina-vludina.hr

Lokacija reciklažnog dvorišta nalazi se u Velikoj Ludini, Zagrebačka ulica, Poslovna zona II (k.č.br. 407/5, k.o. Vidrenjak)

Ukupna vrijednost projekta: 2.345.593,87 kuna

Bespovratna sredstva Ministarstva zaštite okoliša i energetike i

Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost: 1.993.754,78 kuna

Bespovratna sredstva Ministarstva regionalnog razvoja i

fondova Europske unije: 246.287,36 kuna

OBAVIJEST

U razdoblju od siječnja 2018. do veljače 2019. provodit će se informativno-obrazovne aktivnosti o važnosti sprječavanja nastanka otpada, odvajanja otpada u kućanstvima i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom na području Općine Velika Ludina, kroz radionice namijenjene svim građanima Općine Velika Ludina.

U reciklažnom dvorištu će uz plato za odlaganje glomaznog i opasnog otpada biti postavljeni i kontejneri za odlaganje ostalog otpada:

a kontenjer za staklo 5 m3
b kontenjer za drvo 5 m3
c kontenjer za stiropor 5 m3
d kontenjer za kablove 5 m3
e kontenjer za limenke 5 m3
f kontenjer za metal i čelik 5 m3
g kontenjer za folije 5 m3
h kontenjer za akumulatore 1000 l
i kontenjer za pijesak i sol 320 l
j kontenjer za tekstil 5 m3
k kontenjer za medicinski otpad 1000 l
l kontenjer za stare baterije 5 m3
m kontenjer za boje i lakove
n kontenjer za komunalni otpad
o kontenjer za odlaganje florescentnih cijevi
p spremnik za zauljeni otpad 1000 l
r kontenjer za papir 10 m3
s kontenjer za gumu 10 m3
t kontenjer za plastiku 10 m3
u kontenjer za bijelu tehniku 10 m3
v spremnik motornog ulja 1000 l
z spremnik jestivog ulja 1000 l

Otvorenje reciklažnog dvorišta očekuje se u veljači 2019. godine


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3