Subota 22 Lipanj 2024

 

Strategija upravljanja rizicima

Mapa procesa

Registar rizika

 

PROCESI STRATEŠKOG PLANIRANJA
PSP1 Proces godišnjeg izvještavanja o sustavu unutarnjih kontrola Preuzmi
PSP2 Proces izvještavanja o nepravilnostima Preuzmi
PSP3 Proces donošenja proračuna JL(R)S i izvještavanje o izvršenju proračuna Preuzmi
PSP4 Proces izrade Provedbenog programa Preuzmi
PSP5 Proces upravljanja i raspolaganja nekretninama Preuzmi

 

PROCESI OPERATIVNOG POSLOVANJA
POP1 Proces kontrole godišnjih izvještaja o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola Preuzmi
POP2 Proces arhiviranja Preuzmi
POP3 Proces suštinske i formalne kontrole prilikom zaprimanja roba, radova i usluga Preuzmi
POP4 Proces stvaranja ugovornih obveza Preuzmi
POP5 Proces zaštite na radu i protupožarne zaštite Preuzmi
POP6 Proces zasnivanja radnog odnosa Preuzmi
POP7 Proces održavanja sjednica Općinskog vijeća Preuzmi
POP8 Proces osiguranja Preuzmi
POP9 Proces zastupanja Općine u parničnom postupku Preuzmi
POP10 Proces održavanja objekata Preuzmi
POP11 Proces savjetovanja s javnošću Preuzmi
POP12 Proces obveze tijela javne vlasti prema korisnicima informacija javnosti Preuzmi
POP13 Proces upravnog postupka Preuzmi
POP14 Proces održavanja komunalne infrastrukture Preuzmi
POP15 Proces raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Preuzmi
POP16 Proces utvrđivanja obveznika KN i KD Preuzmi

 

PROCESI KNJIGOVODSTVENOG UPRAVLJANJA I NABAVE
PKN1 Proces isplata plaća i naknada Preuzmi
PKN2 Proces obračuna bolovanja Preuzmi
PKN3 Proces usklađivanja analitičkih evidencija i glavne knjige Preuzmi
PKN4 Proces izrade godišnjeg obračuna Preuzmi
PKN5 Proces financijskih izvješća Preuzmi
PKN6 Proces knjigovodstva Preuzmi
PKN7 Proces zaprimanja, likvidacije i plaćanja računa Preuzmi
PKN8 Proces godišnjeg popisa imovine i obveza Preuzmi
PKN9 Proces naplate prihoda Preuzmi
PKN10 Proces zaduživanja, davanja suglasnosti i jamstava Preuzmi
PKN11 Proces isplaćivanja i kontrole donacija, pomoći i subvencija Preuzmi
PKN12 Proces javna nabava Preuzmi
PKN13 Proces izrade i donošenja Plana nabave Preuzmi
PKN14 Proces blagajničkog poslovanja Preuzmi
PKN15 Proces izdavanja i obračuna putnih naloga Preuzmi


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3