Ponedjeljak 27 Svi 2024

Misija, vizija, cilj

MISIJA

Poduzeće Ludina d.o.o ima misiju poboljšati kvalitetu življenja sadašnjih i budućih generacija obavljajući brojne djelatnosti i pružajući razne usluge uz maksimalno poštivanje zaštite okoliša, održivog razvoja i interesa jedinica lokalne samouprave, gospodarskih subjekata i stanovništva.

Stalnim i kvalitetnim obavljanjem komunalnih djelatnosti, čišćenjem parkova, javnih površina i groblja, uz stalnu brigu o zadovoljstvu svojih radnika kao i korisnika usluga nastoji na sve načine poboljšati okolinu u kojoj posluje.

U okviru vlastitih mogućnosti i postojećem okruženju, korištenjem svih raspoloživih resursa, poduzeće Ludina d.o.o ima misiju stvarati preduvjete zdravog, ugodnog i perspektivnog života svih stanovnika Općine, te ravnomjerno razvijati okolinu u kojoj je ugodno živjeti i raditi.

VIZIJA

Vizija poduzeća Ludina d.o.o. je biti najkvalitetniji davatelj usluga iz područja komunalne djelatnosti te poslovnih rješenja na području Općine Velika Ludina i šire.

Postavljajući ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve, prateći trendove u poslovanju i unaprijeđivanjem tehnološke opremljenosti, vizija je razviti uspješnu i prepoznatljivu tvrtku.

Trajno i učinkovito koristeći sve raspoložive izvore za kontinuirani napredak poslovanja u svim svojim djelatnostima, te kroz brigu o zaštiti zaposlenika i zaštiti okoliša ispuniti svoju ulogu prema društvenoj zajednici.

STRATEŠKI CILJEVI

Razvoj konkurentnog gospodarstva poštivanjem načela ekonomičnosti, racionalnosti i svrsishodosti

Razvoj ljudskih resursa i povećenje kvalitete života širenjem poslovanja i otvaranjem novih radnih mjesta

Podizanje nivoa ukupne uređenosti svih zelenih površina stalnim unapređivanjem održavanja, uređenja i čišćenja javnih i zelenih površina, parkova, ulica, cesta, naselja i groblja

Upoznavanje korisnika i šire javnosti sa misijom i vizijom te operativnim aktivnostima i ciljevima u cilju povećanja transparentnosti poslovanja

Težiti temeljnom cilju da prostor u kojem djeluje poduzeće Ludina d.o.o učini ugodnijim i poželjnijim za život svih korisnika usluga.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3