Subota 22 Lipanj 2024

 
Karta općine Velika Ludina s naseljima
 
Današnjim granicama općine Velika Ludina obuhvaćeno je 12 naselja: Gornja Vlahinička, Grabičina, Grabrov Potok, Katoličko Selišće, Kompator, Ludinica, Mala Ludina, Mustafina Klada, Okoli, Ruškovica, Velika Ludina i Vidrenjak.
Naselja općine Velika Ludina su tipološki ujednačena što je omogućilo prirodno okruženje, blago valoviti i gotovo ravan nizinski teren podno Moslavačke gore na kojemu uz stari regionalni i lokalne  puteve  nastaju  izrazito  linijska naselja.  Za naselja na  valovitim  obroncima  Moslavačke gore važno je istaknuti  da  su  nastala  na  eksponiranim pozicijama  u  veoma  odmjerenom  odnosu  sa  prirodnim okvirom, tako da se oko naselja  uočava  potez  obradivih površina koji oštro graniči sa moslavačkom šumom. 
Naselja nisu uspjela razviti unutrašnju organizaciju na viši nivo, jedino je središte općine, naselje  Velika  Ludina  uz raskrižje puteva uspjelo izdiferencirati  svoje  središte  sa osnovnim javnim funkcijama dok su ostala  naselja  ostala bez  identiteta  osim  u   pojedinačnim   detaljima.   Osim prostorne organizacije i  položaja  u  prirodnom  okruženju naselja nisu uspjela očuvati svoje izvorne elemente.

 


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3