Nedjelja 3 Prosinac 2023

Mjesni odbori

 

POPIS PREDSJEDNIKA MJESNIH ODBORA NA PODRUČJU
OPĆINE VELIKA LUDINA

 

Red. br. IME I PREZIME ADRESA KONTAKT
1. MO MUSTAFINA KLADA
Franjo Pecikozić
Mustafina Klada 23 A 098 685 3742
2. MO KOMPATOR
Mario Novak
Kompator 28 B 658 414
091 730 1049
3. MO RUŠKOVICA
Dražen Pleše
Ruškovica 13 A 658 385
091 533 5321
4. MO MALA LUDINA
Marica Sliško
Mala Ludina
Moslavačka 52
658 538
098 994 6285
5. MO GRABRIČINA
Janja Rašić
Grabričina
Čazmanska 17
658 407
091 736 9997
6. MO VIDRENJAK
Zdenko Rajtora
Vidrenjak
Vatrogasna ulica 1
658 196
092 105 6700
7. MO OKOLI
Antonio Paušić
Okoli
Livadarska 20
099 314 9547
8. MO VELIKA LUDINA
Marijo Pomahać
Velika Ludina
Obrtnička 60
098 766 611
9. MO GRABROV POTOK
Damir Petravić
Grabrov Potok
Farmerska ulica 8
098 926 0696
10 MO GORNJA VLAHINIČKA
Dejan Peršić
Gornja Vlahinička
Moslavačka 4
638 031
098 198 2350
11. MO LUDINICA
Ivan Šimunić
Ludinica
Jelengradska 18
638 017
12. MO KATOLIČKO SELIŠĆE
Marija Svilić
Katoličko Selišće
Moslav. vinograda 79
658 357
099 592 8184


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3