Ponedjeljak 30 Studeni 2020

OPĆINA NE RADI SA STRANKAMA

OSIM ZA SMRTNE SLUČAJEVE

Za sve ostalo nazvati: 044/658 935 ili 044/658 112

ili se obratiti na mail: opcina@ludina.hr

Vijesti - Općina

Odluka o radu Dječjeg vrtića Ludina

Povodom objave Premijera Andreja Plenkovića da će osnovne i srednje škole te fakulteti prestati s radom na dva tjedna, počevši od ponedjeljka 16.03.2020. godine, a da će vezano uz rad dječjih vrtića odluku donijeti jedinice lokalne samouprave, Općina Velika Ludina obavještava korisnike Dječjeg vrtića sljedeće:
Načelnik Općine Velika Ludina donio je odluku, a u skladu sa odlukom stožera civilne zaštite Općine Velika Ludina od 13.03.2020g.
DJEČJI VRTIĆ VELIKA LUDINA ĆE DANA 16. 03. 2020. GODINE (PONEDJELJAK) I NADALJE, RADITI, PUNIM KAPACITETOM, ŠTO ZNAČI DA SVI RODITELJI MOGU DOVESTI SVOJU DJECU U VRTIĆ, AKO NEMAJU DRUGOG IZBORA.
SVAKA DRUGAČIJA ODLUKA BITI ĆE PRAVOVREMENO JAVNO OBJAVLJENA.

Odluka Stožera civilne zaštite

Dana 09.03.2020 Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je preporuku da se do daljnjega odgode svi skupovi i organizirana okupljanja na kojima sudjeluje više od 1000 ljudi.

Za sva javna okupljanja koji će se organizirati date su slijedeće upute za organizatore:

  • Osigurati punktove s dezinfekcijskim sredstvima;
  • Dati jasnu uputu sudionicima da se suzdrže od uobičajenog neverbalnog komuniciranja koje uključuje rukovanje i izbjegavaju bliži socijalni kontakt;
  • Dati jasnu uputu sudionicima ako imaju respiratornu bolest i/ili povišenu temperaturu (veću od 37.5oC) da ne dolaze na manifestacije;

Također, organizatori skupova ili javnih okupljanja prije organizacije istih moraju osigurati suglasnost nadležnih županijskih stožera civilne zaštite, a koja će se temeljiti na mišljenju nadležnog Zavoda za javno zdravstvo da su ispunili propisane upute.

Sa navedenom odlukom putem lokalnih sredstava javnih priopćavanja potrebno je upoznati javnost.

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3