Četvrtak 8 Prosinac 2022

Preuzimanje spremnika za papir

Obavještavamo Vas da su putem Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavljeni spremnici za papir i da započinjemo sa podjelom istih za područje Općine Velika Ludina.

Molimo Vas da svoj spremnik preuzmete na adresi Reciklažnog dvorišta:

VELIKA LUDINA, Zagrebačka 2c

Spremnik je moguće preuzeti samo uz predočenje zadnjeg izdanog računa Eko Moslavine d.o.o. čime dokazujete da ste korisnik minimalne javne usluge odvoza komunalnog otpada.

Sa preuzimanjem spremnika bit će obustavljena isporuka vreća za papir. Papirni otpad iz spremnika ćemo odvoziti prema do sada ustaljenom rasporedu odvoza reciklabilnog otpada.

Vaša Eko Moslavina

Obavijest o akciji cijepljenja protiv COVID-19 u Popovači 7.10.2021.

U četvrtak, 7. listopada u Domu kulture Popovača u vremenu od 12 do 14 sati održat će se još jedna akcija cijepljenja protiv zarazne bolesti COVID-19, a u organizaciji Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.
„Koristit će se cjepivo Pfizer. Na cijepljenje mogu doći svi pacijenti bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje Republike Hrvatske i jesu li građani Republike Hrvatske. Preporuka je da se pacijenti koji su preboljeli COVID-19 cijepe 3-6 mjeseci nakon preboljenja bolesti. Na cijepljenje se dolazi bez naručivanja.“ – stoji u obavijesti Zavoda.


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3