Srijeda 24 Travanj 2024

Općinu Velika Ludina posjetio župan Ivo Žinić

Općinu Velika Ludina posjetili su župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Marin Piletić sa suradnicima te razgovarali s načelnikom Draženom Pavlovićem, zamjenikom načelnika Zlatkom Nežićem, predsjednikom Općinskog vijeća Vjekoslavom Kamenščakom i općinskim vijećnicima. Nakon razgovora županijski i općinski čelnici su obišli crkvu svetog Mihaela

Opširnije...

Donesena Odluka o izradi Strateškog razvojnog programa Općine Velika Ludina.

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina u aktualnom satu sjednice Općinskog vijeća Velike Ludine usvojeno je izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 17. i 18. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina, pravilnik o korištenju službenih automobila, mobilnih telefona i mobilne informatičke

Opširnije...

18. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-01/15-02/02, URBROJ: 2176/19-02-15-2

Velika Ludina, 20.01.2015.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

18. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

za dan 26.03.2015. godine (četvrtak) u 16,00 sati.

Opširnije...

Natječaj za poduzetničke kredite

 

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, ŽUPAN

 

Na temelju Odluke o nastavku provedbe Projekta «Poduzetnički krediti» – 2014 u 2015. godini, Ugovora o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti - 2014» te Dodatka Ugovoru o provedbi Projekta «Poduzetnički krediti - 2014» u 2015. godini koji je zaključen između Sisačko-moslavačke županije i «PRIVREDNA BANKA» d.d., «ZAGREBAČKA BANKA» d.d., »ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK» d.d., »OTP BANKA» d.d., »RAIFFEISENBANK AUSTRIA» d.d., «CROATIA BANKA» d.d.,«HRVATSKA POŠTANSKA BANKA» d.d., «PODRAVSKA BANKA» d.d., «SG-SPLITSKA BANKA» d.d. i «VENETO BANKA» d.d., te Gradova KUTINA, NOVSKA, PETRINJA, POPOVAČA, HRVATSKA KOSTAJNICA, GLINA i Općina DVOR, MAJUR, DONJI KUKURUZARI, LEKENIK, VELIKA LUDINA, LIPOVLJANI i TOPUSKO, Sisačko-moslavačka županija raspisuje

 

 

N A T J E Č A J

 

za dodjelu poduzetničkih kredita

po Projektu „PODUZETNIČKI KREDITI – 2014“ U 2015. godini

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3