Utorak 16 Travanj 2024

Vijesti - Općina

Natječaj za pomagače u nastavi

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, DJEČJI VRTIĆ LUDINA, UPRAVNO VIJEĆE

Klasa: 112-01/15-01/03, Urbroj: 2176-77-15-1, Velika Ludina, 03.03.2015.

Na temelju članka 26. Zakon o predškolskom odgoju i naobrazbi («Narodne novine» br. 10/97, 107/07 i 94/13), članka 36. Statuta Dječjeg vrtića Ludina i Odluke sa 68. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Ludina od 02.03.2015. godine, raspisuje

N  A  T  J  E  Č  A  J

(javni radovi za mlade po mjeri „Mladi za mlade"-pomagači u nastavi)

za obavljane poslova radnog  mjesta

Opširnije...

Poziv na javni uvid

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

URED NAČELNIKA, Velika Ludina, 03.02.2015.

P O Z I V NA JAVNI UVID PREDSTUDIJE IZVEDIVOSTI UTVRĐIVANJA NELOVNIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE VELIKA LUDINA

koji će se održati u prostorijama vijećnice – zgradi Općine Velika Ludina, Sv. Mihaela 37, od 04. veljače 2015. godine do 18. veljače 2015. godine u vremenu od 08,00 do 14,00 sati.

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3