Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i aktualnog sata u kojem je prihvaćeno Izvjesće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina izmedu 36. i 37. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina, vijećnici Općine su na 37. sjednici Općinskog vijeća prihvatili dokumentacije Eko Moslavine d.o.o. Kutina i to:


a) Odluke o dopuni djelatnosti - promjena predmeta poslovanja Eko Moslavine d.o.o.
Kutina,
b) Odluke o prihvaćanju Tehničkog izvjesća o radu drustva Eko Moslavine d.o.o. za 2016.
godinu,
c) Odluke o prihvaćanju financiranja investicija Eko Moslavine d.o.o. iz Investicijskog
Plana za 2016./2017. godinu,
d) Odluke o preuzimanju obveze financiranja vlastitih investicija u 100% iznosu,
e) Odluke o usvajanju Plana kapitalnih investicija Eko Moslavine d.o.o. za 2017. godinu,

Odluke je obrazložio Slavko Sokol Direktor Eko Moslavine d.o.o. Kutina.

Razmatrano je i prihvaćeno Izvješće o radu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2016. godinu. Izvješće su podnijeli Ravnateljica Knjižnice i čitaonice Velika Ludina Josipa Lazeta, Predsjednik Općinskog vijeća i načelnik Općine Velika Ludina. Istaknuto je kako se broj korisnika Knjižnice i čitaonice svake godine povećava, a broj posuđenih knjiga utrostručio se u odnosu na prethodnu godinu.
Nadalje je prihvaćeno Godišnje izvješće Dječjeg vrtića Ludina o ostvarivanju plana i programa rada za pedagošku godinu 2015./2016. a donesena je i Odluka o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću Ludina za provedbu projekta .,Rekonstrukcija i dogradnja Dječjeg vrtića Ludina" unutar mjere 7.4.1.
Načelnik Općine Dražen Pavlović obrazložio je kako bi se tom rekonstrukcijom i dogradnjom postignuo veći standard za djecu, a povećala bi se i mogućnost prijema većeg broja djece te bi se oformile jaslice.
  "Osim vrtića za fondove EU prijavili smo i asfaltiranje ulice i izgradnju nogostupa u Cvjetnoj ulici, asfaltiranje Pintarićeve ulice u Vidrenjaku te uređenje doma u Kompatoru. Također već preko LAG-a Moslavina imamo osigurana sredstva za uređenje doma u Gornjoj Vlahiničkoj. Dobili smo i 1,9 milijuna kuna za izgradnju reciklažnog dvorišta, a planiramo i uređenje parka u središtu Velike Ludine te proširenje sportske dvorane također sredstvima iz fondova EU"-naglasio je načelnik Pavlović.
U nastavku sjednice data je suglasnost Dječjem vrtiću Ludina za asistente u nastavi putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te je donesena Odluka o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Ludina. Na natječaj je pristigla samo prijava sadašnje ravnateljice Tajane Lidmila te je ona i izabrana. Donesen je i Plan mreža dječjih vrtića na području Općine Velika Ludina a usvojeno je i Financijsko izvješće za Općinu Velika Ludina
i proračunske korisnike: Dječji vrtic Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016.

Razmatrano je i prihvaćeno Konsolidirano financijsko izvješće Općine Velika Ludina za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016. godine. Donesena je i Odluka o plaći i naknadama , te ostalim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Velika Ludina. Donesena je i Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prijenosu prava vlasništva nad komunalnim vodnim građevinama na području Općine Velika Ludina. Donesen je Zaključak o prihvaćanju lzvjesća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Velika Ludina za 2016. godinu. Također je donesena Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u J.U.O. Općine Velika Ludina.
Donesena je i Odluka za imenovanje sudaca porotnika za mladež u Županijski sud u Sisku

Prihvaćeno je i lzvješće izvršenja Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu. Razmatran je i donesen Program održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu.Razmatrana je i donesena Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine
Velika Ludina u 2017. godini kao i Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Velika Ludina za 2017. godinu.

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  26.09.2017 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3