Utorak 17 Svi 2022

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13 i 73/17) – ZOGO jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Na temelju članka 30. stavka 7. ZOGO, predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave donosi odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17). Sukladno tome, Općina Velika Ludina dužna je donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

 

Sa namjenom donošenja navedene odluke izrađen je nacrt prijedloga Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Velika Ludina. Cilj Odluke je uspostava javnog, kvalitetnog, postojanog i ekonomski učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Velika Ludina.

Ovo savjetovanje je otvoreno od 16. siječnja 2018. do 30. siječnja 2018. godine.

Popunjeni obrazac dostaviti na adresu elektroničke pošte: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., zaključno do 30. siječnja 2018. godine.

Po završetku savjetovanja, sve pristigle primjedbe/prijedlozi biti će razmotreni.

Odluku o objavi nacrta prijedloga Odluke o načinu sakupljanja MKO i BKO možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Obavijest o javnom uvidu u nacrt Odluke o načinu sakupljanja MKO i BKO možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Nacrt prijedloga Odluke o načinu prikupljanja MKO i BKO možete pogledati ili preuzeti ovdje.

Obrazac savjetovanje s javnošću Odluka o načinu sakupljanja MKO i BKO možete pogledati ili preuzeti ovdje.


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3