Četvrtak 2 Srpanj 2020

S danom 20. ožujka 2019. godine objavljen je Javni poziv za isticanje kandidatura za izbor članova i zamjenika članova Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. Županijski savjet mladih Sisačko-moslavačke županije, kao savjetodavno tijelo Županijske skupštine ima cilj aktivnog uključivanja mladih u javni život Sisačko-moslavačke županije.

 

Kandidature za članove i njihove zamjenike Županijskog savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije ističu: udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj, te neformalne skupine mladih. Prijavljeni kandidati mogu biti osobe u dobi od 15 do 30 godina života, s prebivalištem ili boravištem na području Sisačko-moslavačke županije. Rok za dostavu prijedloga je 15 dana od dana objave Javnog poziva na mrežnim stranicama Sisačko- moslavačke županije i u tiskanom sredstvu javnog priopćavanja.

Tekst Javnog poziva s pripadajućim obrascima za dostavu prijedloga, dostupni su na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije:  https://www.smz.hr/ustroj/upravni-odjeli-i-sluzbe/zdrav


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3