Nedjelja 14 Srpanj 2024

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i aktualnog sata u kojem je prihvaćeno izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 21. i 23. sjednice Općinskog vijeća Općine V. Ludina vijećnici Općine Velika Ludina su na 23.

sjednici Općinskog vijeća razmatrali i prihvatili Poslovno Izvješće društva Moslavački list d.o.o. za izdavačku iradijsku djelatnost za 2014. godine. Nadalje je razmatrana i donesena Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu – službe Općine Velika Ludina. Donesen je i Zaključak o primanju na znanje informacije o raskidu postojećeg i sklapanju novog Volonterskog ugovora sa direktoricom društva Ludina d.o.o. Mirelom Montag.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3