Četvrtak 28 Siječanj 2021

Na temelju članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu («Narodne novine br.26/03.-pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04-Uredba) i članka 34. i 35. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09 i 7/11), Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj ____. sjednici održanoj ________2012. godine, donijelo je P R O G R A M održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

I Sredstva za ostvarivanje Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Općinu Velika Ludina za 2013. godinu osiguravaju se u Proračunu za 2013. godinu kako slijedi:
Za pregled ili preuzimanje cijelog dokumenta (PDF) kliknite ovdje[clear][/clear]


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3