Srijeda 24 Travanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA, URED NAČELNIKA

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 8/13.) i Odluke Općinskog načelnika od 15.10.2014. godine, objavljuje se

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima

i učenicima srednjih škola za

školsku godinu 2014/2015.

Za školsku godinu 2014./2015. dodijelit će se:

- 10 (deset) stipendija studentima s područja Općine Velika Ludina i

- 20 (dvadeset) stipendija učenicima srednjih škola s područja Općine Velika Ludina.

Pravo na učeničku stipendiju tijekom redovitog srednjoškolskog obrazovanja mogu ostvariti kandidati koji udovoljavaju sljedećim uvjetima:

- da su redoviti učenici srednje škole,

- da imaju prosjek ocjena za prethodni razred srednje škole, odnosno osmi (8.) razred

osnovne škole, najmanje 3,00,

- da ne ponavljaju godinu,

- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos

cenzusa koji godišnje objavljuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina,

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

Pravo na studentsku stipendiju tijekom redovitog sveučilišnog i stručnog studija mogu ostvariti kandidati koji udovoljavaju slijedećim uvjetima:

- da su redoviti studenti,

- da ne ponavljaju godinu, odnosno da redovito napreduju u studiju osim u slučaju

mirovanja studentskih prava,

- da nemaju status apsolventa,

- da imaju prosjek ocjena u dosadašnjem tijeku studiranja najmanje 2,50, odnosno

studenti 1. godine studija završen zadnji razred srednje škole s prosječnom ocjenom

najmanje 3,00.

- da im redoviti mjesečni prihodi po članu kućanstva ne prelaze dvostruki iznos

cenzusa koji godišnje objavljuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

- da imaju prebivalište na području Općine Velika Ludina,

- da su državljani Republike Hrvatske,

- da nisu korisnici stipendije po drugoj osnovi.

Uz zahtjev za dodjelu stipendije potrebno je priložiti preslike slijedećih dokumenata:

1. Zamolba,

2. Izjava o članovima zajedničkog kućanstva,

3. Potvrda o upisu,

4. Prijepis ocjena,

5. Potvrda Porezne uprave Kutina o ostvarenom

dohotku u 2013. za sve punoljetne članove kućanstva

ili potvrda iz HZMO o ostvarenom dohotku,

6. Uvjerenje o prebivalištu,

7. Dokaz o hrvatskom državljanstvu,

8. Kopiju kartice tekućeg računa.

Stipendije se dodjeljuju za desetomjesečno razdoblje, a isplaćuje se za studente u mjesečnim obrocima od 600,00 kn, počevši od 01.10.2014. do 31.07.2015. godine, a za učenike u mjesečnim obrocima od 300,00 kuna, počevši od 01.09.2014. do 30.06.2015. godine za učenike srednjih škola.

Zahtjeve za dodjelu stipendija treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja na adresu:

OPĆINA VELIKA LUDINA,

Odbor za školstvo i dodjelu stipendija

Sv. Mihaela 37,

„- za dodjelu stipendije".

44316 VELIKA LUDINA.

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija objavit će se na Internet stranici i oglasnoj ploči Općine Velika Ludina u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendija.


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3