Srijeda 24 Travanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA, KLASA: 021-01/14-02/­­­11, URBROJ: 2176/19-02-14-1

Velika Ludina, 21.11.2014.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11 i 2/13), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

15. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

za dan 26.11.2014. godine (srijeda) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Općini Velika Ludina, Sv. Mihaela 37 - I. kat – vijećnica.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D :

 

- Utvrđivanje kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu

Općinskog vijeća

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

(Zapisnik sa 14. sjednice Općinskog vijeća)

Prilog: Zapisnik

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća;

2. Aktualni sat

Prilog: Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između

14. i 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina;

Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, voditelj financijskih poslova,

3. Davanje suglasnosti na Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za

2015. godinu

Prilog: Prijedlog Odluke, Plan i program rada Knjižnice

Izvjestitelj: predsjednik Općinskog vijeća i tajnica;

4. Razmatranje i usvajanje Financijskih izvještaja za razdoblje od 01.01. do 30.09.2013.

godine za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i

Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina

Prilog: Financijska izvješća

Izvjestitelj: Voditelj financijskih poslova, predsjednik Općinskog vijeća i načelnik;

5. Razmatranje i usvajanje III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2014.

godinu sa III Izmjenama i dopunama Programa, Odluku o III Izmjenama i dopunama

Proračuna Općine Velika Ludina i III Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju

Proračuna Općine Velika Ludina

Prilog: - III Izmjene i dopune Proračuna Općine Velika Ludina za 2014. godinu,

- III Izmjene i dopune Programa

- III Izmjene i dopune Odluke o izvršavanju Proračuna za 2014. godinu,

- Odluka o III Izmjenama i dopunama Proračuna Općine V. Ludina za 2014. g.

Izvjestitelj: Voditelj financijskih poslova, Općinski načelnik, Predsjednik Općinskog

vijeća;

6. Donošenje Odluke o poticajima u poljoprivredi za 2014. godinu na području Općine

Velika Ludina

Prilog: Prijedlog Odluke

Izvjestitelj: Općinski načelnik i Predsjednik Općinskog vijeća;

7. Donošenje Odluke o visini naknade za društvene domove Općine Velika Ludina

Prilog: Prijedlog Odluke,

Izvjestitelj: Općinski načelnik, Predsjednik Općinskog vijeća i tajnica;

8. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja

Općine Velika Ludina za školsku godinu 2014./2015.

Prilog: Prijedlog Odluke i zapisnik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija,

Izvjestitelj: Predsjednik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija Mladen Milašinović,

9. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude Poljoprivrednog obrta „POMO" vl. Pomahač

Jadranko za uslugu pražnjenja septičke jame u domu Mjesnog odbora Vidrenjak

Prilog: Prijedlog Odluke i ponuda

Izvjestitelj: Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća;

10. Donošenje Odluke o prihvaćanju ponude AEKS Ivanić-Grad za čišćenje – odštopavanje

kanalizacijskih cijevi o 300 mm u V. Ludini

Prilog: Prijedlog Odluke i ponuda

Izvjestitelj: Općinski načelnik i predsjednik Općinskog vijeća;

11. Upoznavanje sa Izvješćem Državnog ureda za reviziju, Područni ured Bjelovar

o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Sisačko-moslavačke županije

za razdoblje od 17. prosinca 2013. do 06. listopada 2014. godine

Prilog: Prijedlog Odluke i Izvješće DUR-a Bjelovar

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, voditelj financijskih

poslova i tajnik;

12. Upoznavanje sa Izvješćem Državnog ureda za reviziju, Područni ured Sisak o obavljenoj

reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 13. siječnja do 13. listopada 2014. godine

Prilog: Prijedlog Odluke i Izvješće DUR-a Sisak

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća, Općinski načelnik, voditelj financijskih

poslova i tajnik;

Zbog važnosti dnevnog reda molimo izabrane vijećnike i izvjestitelje dnevnog reda da se sjednici obvezno odazovu u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak da opravdaju na telefon broj 658-250 Tajnici Općine.

Točnost otpravka ovjerava Općinsko vijeće

tajnica: Predsjednik:

Jelena Petreković Vjekoslav Kamenščak


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3