Utorak 16 Travanj 2024

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i aktualnog sata u kojem je prihvaćeno izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 14. i 15. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina vijećnici Velike Ludine dali su na 15. sjednici Općinskog vijeća suglasnost na Plan i program rada Knjižnice i čitaonice Velika Ludina za 2015. godinu.

Razmatrani su i usvojeni Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01. do 30.09.2013. godine za Općinu Velika Ludina i proračunske korisnike: Dječji vrtić Ludina i Knjižnicu i čitaonicu Velika Ludina. Također su razmatrane i usvojene III Izmjena i dopuna Proračuna Općine Velika Ludina za 2014. godinu sa III Izmjenama i dopunama Programa, Odluku o III Izmjenama i dopunama Proračuna Općine Velika Ludina i III Izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika Ludina. Prihodi i rashodi usklađeni su na 9.384.232 kune te su odnosu na ranije planirano smanjeni za 2.103.000 kuna. Načelnik Općine Dražen Pavlović obrazložio je kako je do izmjena proračuna moralo doći jer su neke od investicija otkazane zbog ovodišnjih loših vremenskih uvjeta.

"Prihodi su nam također u padu, a za neke projekte nemamo još svu dokumentaciju. S druge strane povećali smo izdvajanje za održavanje makadamskih cesta, asfaltirane ceste su nam u dobrom stanju pa smo krpanje nekoliko oštećenja ostavili za proljeće. Imali smo značajno povećanje troškova za održavanje zelenih površina, a i za uređenje crkve u Ludini smo izdvojili dodatnih 25.000 kuna"-kazao je načelnik Pavlović.

Vijećnik HDZ-a Stevo Kovač predložio je da se poveća iznos pomoći za novorođenu djecu koja sada iznosi 2.000 kuna po djetetu jer kako je istaknuo općina je od posljednjeg popisa stanovništva izgubila 150 ljudi. Taj prijedlog podržao je i vijećnik HSS Ivan Somođvar te je predložio da se sredstva od socijalnih pomoći preusmjere djeci. Načelnik Pavlović rekao je kako se novčanim stimulacijama neće podići natalitet što se već pokazalo tamo gdje su ta izdvajanja puno značajnija.

Nadalje je donesena Odluka o poticajima u poljoprivredi za 2014. godinu na području Općine Velika Ludina te Odluka o visini naknade za društvene domove Općine Velika Ludina. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja Općine Velika Ludina za školsku godinu 2014./2015. odgođeno je za sljedeću sjednicu Općinskog vijeća radi dorade Odluke. Donesena je Odluka o prihvaćanju ponude Poljoprivrednog obrta „POMO" vl. Pomahač Jadranko za uslugu pražnjenja septičke jame u domu Mjesnog odbora Vidrenjak te Odluka o prihvaćanju ponude AEKS Ivanić-Grad za čišćenje – odštopavanje kanalizacijskih cijevi o 300 mm u V. Ludini. Vijećnici su upoznati i sa Izvješćem Državnog ureda za reviziju, Područni ured Bjelovar o obavljenoj reviziji gospodarenja otpadom na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 17. prosinca 2013. do 06. listopada 2014. godine kao i sa Izvješćem Državnog ureda za reviziju, Područni ured Sisak o obavljenoj reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 13. siječnja do 13. listopada 2014. godine


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3