Nedjelja 11 Travanj 2021

Poštovani stanovnici Općine Velika Ludina,

polako se odmičemo od 2020. godine u kojoj smo doživjeli pandemiju CORONA virusa koja je globalna, ali i dva razorna potresa u našoj blizini.

         Prvi potres je bio na području Zagreba u ožujku 2020. godine, a drugi razorniji i nama bliži, upravo na području naše županije - kod Petrinje.

         Oba potresa su nas znatno uzdrmala, ali na sreću, nisu ostavila velike posljedice na stanovnike i imovinu na području Općine Velika Ludina.

         Suosjećamo sa ljudima koji su stradali i izgubili imovinu u potresima, nadamo se da će se tlo smiriti i da je najgore iza nas.

 

         Odmah po potresu u Petrinji imali smo dojavu o manjim oštećenjima objekata te smo izašli na teren i utvrdili da postoje manja oštećenja na nekoliko kuća u Vidrenjaku, Grabrov Potoku i Maloj Ludini.

         Također i nakon drugog jačeg potresa koji je bio 29. prosinca 2020. godine utvrdili smo vidljiva oštećenja na župnoj crkvi Sv. Mihaela Ark. u Velikoj Ludini kao i na Župnom dvoru. 

Obišli smo imovinu Općine Velika Ludina kao što su: društveni i vatrogasni domovi, mrtvačnica, Dječji vrtić, Knjižnica i čitaonica Velika Ludina i Općinska zgrada. Utvrdili smo manje, ali vidljive štete na društvenom domu u Okolima.

Sve ove štete na društvenom domu Okoli i crkvenim objektima prijavili smo i čekamo da ih obiđu statičari iz predostrožnosti. Ako se utvrdi znatnija šteta onda će se ona u naknadnom postupku i procijeniti te će se temeljem toga, moći ostvariti i određeno pravo na odštetu.

Ovim putem pozivamo i naše stanovnike Općine da ukoliko imaju štetu za koju smatraju da je nastupila uslijed potresa istu prijave putem službenog obrasca na slijedeći link: https://survey123.arcgis.com/share/3331a8072fdb4e31b21cea174c79872a

U nadi da će potresi stati, situacija sa pandemijom CORONA virusom uskoro biti bolja, te da ćemo se svi vratiti normalnom životu, srdačno Vas pozdravlja načelnik Općine Velika Ludina.


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3