Nedjelja 11 Travanj 2021

Proteklog vikenda u nekim dijelovima Općine Velika Ludina  pala je obilna, ponegdje i rekordna količina kiše. Zbog navedene situacije treba posebnu pažnju posvetiti kritičnim mjestima u kanalskom sustavu (propusti ispod cesta, pristupni mostovi, čistoća i protočnost kanalskih pravaca). Ovi elementi osiguravaju kvalitetnu odvodnju oborinskih voda i protočnost sustava.

 

 Kako bi se smanjila mogućnost poplava i nakupljanje vode na nogostupima i kolnicima Općina Velika Ludina je u  Odlukom o komunalnom redu (SN 2/19) donijela mjere vezane uz funkcionalnost odvodnog sustava.

            Članak 102  Odluke o komunalnom redu, se odnosi  na funkcionalnost otvorenog odvodnog sustava  koji se osigurava mjerama koje  pravna ili fizička osoba u svojstvu vlasnika ili korisnika zemljišta i objekata koji neposredno graniče s javnom površinom (dalje: izvršenik),  mora izvršavati,  u slivnoj dionici koja je određena duljinom granične međe prema javnoj površini.

Mjere održavanja uključuju:

- uklanjanje nanosa i muljnog taloga u ukupnoj duljini slivne dionice (odvodni – cestovni jarak);

- uklanjanje muljnog taloga iz propusnih cijevi prilaza;

- profiliranje stranica i dna odvodnog jarka;

- korekcije visine i profila propusnih cijevi prema visinskim značajkama slivne dionice i propusnoj moći.

Mjere održavanja provode se u redovitoj dinamici najmanje dva puta godišnje te u izvanrednim slučajevima po stvarnoj potrebi.

 Nadalje, sukladno čl. 103 Odluke o komunalnom redu - Ako izvršenik propusti izvršiti obvezu u smislu članka 102. funkcionalnost odvodnog sustava osigurat će se interventnim mjerama na teret izvršenika.

 Molimo stanovnike naše Općine, da skladno navedenim člancima Odluke o komunalnom redu održavaju cestovne odvodne jarke prohodnima za oborine, jer na taj način stvaraju dobre uvjete za sebe a i za funkicioniranje cjelokupne komunalne infrastrukture u svojim naseljima.

                                                                                                                   

Načelnik:

Dražen Pavlović v.r


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3