Utorak 16 Srpanj 2024

Cijenik prijama, odvoza i zbrinjavanja odlaganjem miješanog komunalnog otpada možete preuzeti ovdje

Cijenik zbrinjavanja otpada iz internih i eksternih obuhvata možete preuzeti ovdje

Cijenik prijama, odvoza i zbrinjavanja odlaganjem miješanog komunalnog otpada u kontejnerima možete preuzeti ovdje

Cijenik prijevoza otpada specijalnim vozilom možete preuzeti ovdje

 


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3