Srijeda 25 Svi 2022

Odredbe za provođenje-tekstualni dio-pročišćeni tekst

1.Korištenje i namjena površina - VI. izmjene i dopune PPUO

2.1.Elektroenergetska i telekomunikacijska mreža - V.izmjene i dopune PPUO

2.2.Cijevni transport nafte i plina - VI. izmjene i dopune PPUO

2.3.Vodoopskrba - V. izmjene i dopune PPUO

2.4.Uređenje režima voda - V. izmjene i dopune PPUO

2.5.Odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda - II. izmjene i dopune PPUO

3.Uvjeti korištenja uređenja i zaštite prostora - VI. izmjene i dopune PPUO

4.01.Građevinsko područje naselja Gornja Vlahinička - II. izmjene i dopune PPUO

4.02.Građevinsko područje naselja Grabričina - PPUO

4.03.Građevinsko područje naselja Grabrov Potok - VI. izmjene i dopune PPUO

4.04.Građevinsko područje naselja Katoličko Selišće - VI. izmjene i dopune PPUO

4.05.Građevinsko područje naselja Kompator - V. izmjene i dopune PPUO

4.06.Građevinsko područje naselja Ludinica - V. izmjene i dopune PPUO

4.07.Građevinsko područje naselja Mala Ludina - V. izmjene i dopune PPUO

4.08.Građevinsko područje naselja Mustafina Klada - V. izmjene i dopune PPUO

4.09.Građevinsko područje naselja Okoli - V. izmjene i dopune PPUO

4.10.Građevinsko područje naselja Ruškovica - I. izmjene i dopune PPUO

4.11.Građevinsko područje naselja Velika Ludina - VI. izmjene i dopune PPUO

4.12.Građevinsko područje naselja Vidrenjak - V. izmjene i dopune PPUO

 

 


Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3