Četvrtak 25 Travanj 2024

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA,PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-01/14-02/­­­12, URBROJ: 2176/19-02-14-1

Velika Ludina, 12.12.2014.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11 i 2/13), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

za dan 18.12.2014. godine (četvrtak) u 16,00 sati.

Sjednica će se održati u Općini Velika Ludina, Sv.Mihaela 37 - I. kat – vijećnica.

Za sjednicu se predlaže slijedeći

D N E V N I R E D :

- Utvrđivanje kvoruma po Statutu Općine Velika Ludina i Poslovniku o radu

Općinskog vijeća

1. Usvajanje zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

(Zapisnik sa 15. sjednice Općinskog vijeća)

Prilog: Zapisnik

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća;

2. Aktualni sat

Prilog: Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između

15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina;

Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednik Općinskog vijeća, voditelj financijskih poslova,

3. Davanje suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i čitaonice Velika

Ludina

Prilog: Prijedlog Pravilnika

Izvjestitelj: v.d. ravnateljica Knjižnice i čitaonice V. Ludina,

predsjednik Općinskog vijeća i tajnica;

4. Razmatranje i donošenje Proračuna Općine Velika Ludina za 2015. godinu i Projekcije

Proračuna za 2016. i 2017. godinu, Odluke sa Programima za izgradnju i održavanje

komunalne infrastrukture i dr. programa, Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Velika

Ludina

Prilog: - Proračun Općine Velika Ludina za 2015. godinu,

- Projekcije Proračuna za 2016. i 2017. godinu,

- Odluka o prihvaćanju Proračuna Općine Velika Ludina,

- Odluka o izvršavanju Proračuna za 2015. godinu,

- Program izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i dr. programi

Izvjestitelj: Općinski načelnik, Predsjednik Općinskog vijeća, Voditelj financijskih poslova

5. Donošenje Odluke o dodjeli stipendija studentima i učenicima srednjih škola s područja

Općine Velika Ludina za školsku godinu 2014./2015.

Prilog: Prijedlog Odluke i zapisnik Odbora za školstvo i dodjelu stipendija,

Izvjestitelj: Odbor za školstvo i dodjelu stipendija, predsjednik Općinskog vijeća;

6. Davanje suglasnosti Općinskom načelniku za potpis ugovora sa Moslavinom d.o.o. Kutina

o načinu plaćanja obveza jedinica lokalne samouprave proizašle iz građenja komunalne

infrastrukture, te zajedničke i samostalne vodne građevine

Prilog: Prijedlog Odluke, prijedlog Ugovora i otplatni plan

Izvjestitelj: Općinski načelnik, predsjednika Općinskog vijeća;

7. Imenovanje Komisija za popis imovine sa stanjem na dan 31.12.2014. godine:

a) osnovnih sredstava, potraživanja i obveza i novčanih sredstava,

b) sitnog inventara,

Prilog: Prijedlog Rješenja

Izvjestitelj: Predsjednik Općinskog vijeća.

Zbog važnosti dnevnog reda molimo izabrane vijećnike i izvjestitelje dnevnog reda da se sjednici obvezno odazovu u zakazano vrijeme, a svoj eventualni izostanak da opravdaju na telefon broj 658-250 Tajnici Općine.

Točnost otpravka ovjerava Općinsko vijeće

tajnica: Predsjednik:

Jelena Petreković Vjekoslav Kamenščak


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3