Utorak 16 Srpanj 2024

Poštovani korisnici javne usluge s područja Grada Kutine, Grada Popovača i Općine Velika Ludina,

djelatnici EKO MOSLAVINA d.o.o. će prilikom redovnog prikupljanja komunalnog otpada korisnicima javne usluge dostaviti PRIVREMENI RASPORED ODVOZA ZA VELJAČU I OŽUJAK 2022. koji će vrijediti samo za 2 navedena mjeseca i biti će dostupni na web stranici EKO MOSLAVINA d.o.o. - https://eko-moslavina.hr/raspored .

 

POJAŠNJENJE PRIVREMENOG RASPOREDA:

U listopadu 2021.g. zaprimili smo informaciju Grada Popovače o namjeri samostalnog prikupljanja miješanog komunalnog otpada i drugih vrsta komunalnog otpada od korisnika javne usluge s područja Grada Popovače putem gradskog poduzeća Komunalni servisi Popovača d.o.o. od 01.veljače 2022.g..

Sukladno Zakonu, Eko Moslavina d.o.o. je u prosincu 2021.g. korisnicima javne usluge dostavila rasporede odvoza otpada za 2022.g. uz račune za studeni 2021.g.. Isti su objavljeni i na web stranici Eko Moslavina d.o.o. - https://eko-moslavina.hr/raspored .

Nastavno, Eko Moslavina d.o.o. je prilagodila rasporede odvoza za 2022. godinu na način da je raspored za siječanj identičan ostalim prethodnim mjesecima (obuhvaća pružanje javne usluge od strane Eko Moslavina d.o.o. na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velika Ludina), dok je raspored za preostalih 11 mjeseci 2022.g (veljača – prosinac) sastavljen na način da pruža javnu uslugu na području Grada Kutine i Općine Velika Ludina (bez područja Grada Popovače).

U siječnju 2022.g., zaprimili smo informaciju Grada Popovače da su početak samostalnog pružanja javne usluge na području Grada Popovače putem gradskog poduzeća Komunalni servisi Popovača d.o.o. prolongirali na 01.04.2022.g..

Nastavno, Eko Moslavina d.o.o. dostavlja korisnicima prilagođeni raspored odvoza za VELJAČU i OŽUJAK 2022.g..

Vaša EKO MOSLAVINA d.o.o.!


Poveznice na privremeni raspored za VELJAČU i OŽUJAK 2022.g.:

- Općina Velika Ludina


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3