EKO MOSLAVINA d.o.o. za komunalno gospodarstvo sa sjedištem u Kutini, vrši uslugu prijama, prijevoza izbrinjavanja komunalnog i drugog neopasnog otpada fizičkim i pravnim osobama u geografskom obuhvatu gradova Kutine i Popovače te općine Velika Ludina
Poreznom reformom sa 01. siječnjem 2017. godine nastupile su promjene u porezu na dodanu vrijednost pa tako i u dijelu koji se odnosi na našu djelatnost.
Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost od 09. prosinca 2016. godine, 01.siječnja 2017. godine određena je primjena obračuna umanjene stopa PDV-a u iznosu od 13 % na javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada prema posebnim propisima.
EKO MOSLAVINA d.o.o. je sa 30.prosincem 2016. godine Gradskim viječima gradova Kutine i Popovače i Općinskom vijeću općine Velika Ludina proslijedila na suglasnost prijedloge Cjenika svojih usluga.
U novim prijedlozima Cjenika na oporezivu uslugu obračunat je PDV po smanjenoj stopi od 13 % , sa novim nižim, konačnim cijenama.
Primjena novih cijena sukladno Zakonu ide za sve usluge koje se obavljaju od 01. siječnja 2017. godine.
Obzirom da se radi o zakonskoj obvezi, te da je korekcija tehničke prirode na postojeće cjenike očekujemo promptnu suglasnost JLS.
Direktni efekti ovog sniženja mogu se izraziti kroz:
Kod pravnih osoba snižena stopa PDV-a praktički nema utjecaja jer se radi o porezu koji je povrativ. No realno je to mani angažman sredstava, za iznos sniženja stope PDV-a u okviru ukupne cijene usluge, što nije zanemarivo obzirom na cijenu kapitala.
Predmetno sniženje prije svega svoj najveći efekt ima kod fizičkih osoba – građana, korisnika ove usluge.
Utjecaj ove smanjene stopa PDV-a direktno utjeće na smanjenje konačne cijene usluge građanima ito:
za građane sa jednim odvozom tjedno to je smanjenje od 7,98 % odnosno izraženo u novcu to je smanjene od 4,30 kuna mjesečno,
za građane sa dva odvoza tjedno to je smanjenje od 8,15 %, odnosno izraženo u novcu to je smanjenje od 4,90 kuna mjesečno.
Praktički to znaći da će svaki građanim ostvariti uštedu u odnosu na dosadašnju cijenu usluge na niviu jednomjesečne naknade.
Predmetno smanjenje stope PDV-a za ovu komunalnu uslugu ozbiljan je doprinos smanjenu troška građanima. Ako tome dodamo da je u 2015. godini EKO MOSLAVINA d.o.o. svim svojim korisnicima smanjila za 5 % cijenu ove komunalne usluge može se zaključiti da je u odnosu na 2014 godinu cijena prijama, prijevoza i zbrinjavanja komunalnog otpada građanima Kutine, Popovače i Velike Ludine smanjena u prosjeku za 7,8 kuna na mjesečnoj bazi.
Efekte ovogovo smanjenje osjetit će ukupno nešto preko 9.830 domačinstava geografskog obuhvata gradova Kutine ( 6.440 domačinstava ), Popovače (2.830 domaćinstava ) i općine Velika Ludina ( 560 domačinstava).

Direktor :Slavko Sokol dipl. ing.

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  26.09.2017 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3