Subota 23 Veljača 2019

            S obzirom da postoje određene nejasnoće kod stanovnika koji žive na području Cvjetne ulice, gdje su u toku radovi na uređenju i proširenju kolnika, uređenju površinske odvodnje te uređenju kanalizacije (otpadne vode), ovim putem dajemo potrebne informacije:

 

Najviše pitanja postavljeno je vezano za priključke na kanalizaciju. 

Pojedine kuće su već bile priključene na postojeći kanalizacijski sustav te će se to poštovati i uvažiti  na način da će ih se ponovo priključiti uz troškove izdavanja suglasnosti za  priključenje.

Kuće koje nisu do sada bile priključene dobit će mogućnost priključka, na način da će do granice njihove parcele biti dovedena cijev na koju će se moči priključiti. Za priključenje je potrebno da vlasnik parcele ispuni i potpiše obrazac Moslavine d.o.o. Kutina  (naše komunalno poduzeće) za priključenje, koji se može preuzeti u privitku ili izravno u Moslavini d.o.o., te uz to priloži vlasnički list ili dokaz o legalnosti građevine ili dokaz da je građevina u postupku legalizacije. Takav zahtjev sa priloženom dokumentacijom vlasnik predaje izravno u Moslavinu d.o.o. Kutina ili ga može skeniranog poslati na mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Što se tiče površinskih voda sa dvorišta i krovova, postojati će mogućnost priključenja svih kuća na slivničke sabirne šahte izvan zone kolnika (rubnika), za što se predlaže stanovnicima da to urade dok su radovi u tijeku i dok mogu računati na pomoć djelatnika i stručnog osoblja koji izvode radove, jer će sve biti otvoreno (odkopano), a kasnije će biti ponovno potrebno kopati rov za priključenje.

Očekuje se da radovi završe tijekom druge polovice kolovoza ove godine.

Za sva dodatna pitanja, na raspolaganju je Općinski načelnik Dražen Pavlović.

UPUTA MOSLAVINE d.o.o. Kutina

 http://www.moslavina-kutina.hr/INFORMACIJE/Zahtjevi.aspx

ZAHTJEV ZA PRIKLJUČENJE GRAĐEVINE NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU ZA OPSKRBU PITKOM VODOM

kratak opis: 

Vlasnik građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalnu infrastrukturu za opskrbu pitkom vodom (čl. 5. Opći i tehnički uvjeti isporuke vodne usluge). Za priključenje građevine ili druge nekretnine na vodovodnu mrežu vlasnik mora ispuniti Zahtjev (dostupan u modulu Dokumenti). Zahtjev sadrži podatke o građevini ili nekretnini i podatke o vlasniku građevine koji se dokumentiraju vlasničkim listom i građevinskom dozvolom za tu građevinu ili nekretninu.


za dodatne informacije:
Sektor Razvoja i investicija
Dinko Doležal, mag.ing.el.
telefon: (044) 691-424 

mail:      Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.          

način predaje zahtjeva:
Zahtjev za priključenje na vodovodnu mrežu ispunjava i predaje vlasnik građevine ili druge nekretnine, odnosno njegov oponumočenik, na adresi isporučitelja Zagrebačka 1, Kutina, kancelarija 4 (Dinko Doležal) ili prethodno popunjeni šalje putem pošte na istu adresu. Uz zahtjev potrebno je priložiti obavezne priloge (u nastavku)

radno vrijeme: stranke se primaju radnim danom od 7,00 - 9,00 sati i od 11,00 - 15,00 sati.

obavezni prilog - uvjet za rješavanje zahtjeva: 
- dokaz o vlasništvu građevine ili posebnog dijela građevine (vlasnički list ne stariji od 6 mjeseci - može i verzija sa "e-pravosuđe");
- ukoliko je građevina izgrađena prije 15.02.1968. potrebno je priložiti uvjerenje Ureda za katastar da je na toj katastarskoj čestiti evidentirana građevina prije tog datuma;
- ukoliko je građevina izgrađena nakon 15.02.1968. potrebno je priložiti pravomoćnu građevnu dozvolu, rješenje o uvjetima građenja ili rješenje o izvedenom stanju
- za građevine u postupku legalizacije potrebno je priložiti kopiju Zahtjeva za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju

trajanje procesa za obradu zahtjeva:
Zaprimljene Zahtjeve za priključenje na vodoopskrbni sustav Isporučitelj prosljeđuje  Upravi za inspekcijske poslove Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, područna jedinica Kutina, koja će za svaki Zahtjev izdati Potvrdu o dozvoli priključenja građevine na komunalnu infrastrukturu (sukladno čl. 34. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN RH 82/04).


Nakon dobivanja Potvrde Uprave za inspekcijske poslove, Distributer obavještava Podnositelja zahtjeva da može doći osobno potpisati Ugovor te mu izdaje Suglasnost.
Distributer kao prilog Ugovoru Podnositelju zahtjeva prilaže prethodno izrađen troškovnik radova priključenja, a nakon što Podnositelj plati radove po tom Ugovoru može otvoriti Radni nalog u komercijali Isporučitelja.

Komunalno društvo (Isporučitelj) obvezno je izvršiti priključenje građevine ili druge nekretnine na komunalnu infrastrukturu u roku od 30 dana od dana kada je vlasnik otvorio Radni nalog.

NAPOMENA: Uređaj za povećanje ili smanjenje pritiska vode ugrađuje, koristi i održava vlasnik o svom trošku.

Zahtjev za priključenje možete pogledati ili preuzeti ovdje.


S domaćih portala

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  23.02.2019 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3