Nedjelja 19 Svibanj 2019

Eko Moslavina d.o.o. od 19.11.2018. poziva sve korisnike usluge koji su u svojoj “IZJAVI” zaokružili da će svoj biorazgradivi otpad odvajati u spremnike da dođu u sjedište tvrtke na lokaciji Trg kralja Tomislava 10/I, Kutina i preuzmu 12 vreća za biorazgradivi otpad koje su dovoljne za odlaganje za 3 mjeseca jer će se biorazgradivi otpad odvoziti 1x tjedno. Sa sobom ponesite osobnu iskaznicu.


VAŽNO: Korisnici usluge koji stanuju u zgradama nastavljaju i dalje odlagati biorazgradivi komunalni otpad u zelene kante sa natpisom biorazgradivi komunalni otpad koje su im postavljene u sklopu pilot projekta.Dakle korisnici usluge odvoza koji stanuju u zgradama ne preuzimaju vreće za biorazgradivi komunalni otpad!
FZOEU će sufinancirati spremnike za biorazgradivi komunalni otpad te će ih Eko Moslavina d.o.o. zaprimiti u prvoj polovici 2019.godine.
Termini odvoza biorazgradivog otpada bit će dostavljeni svakom korisniku usluge zajedno sa računima u prosincu. U početnoj fazi umjesto spremnika koristit će se vrećice za biorazgradivi otpad sve dok Fond za zaštitu okoliša ne dostavi jedinici lokalne samouprave kante za biorazgradivi otpad tijekom 2019.godine.
Važno je istaknuti da su samo kante za miješani komunalni otpad (MKO) čipirane, s obzirom da se samo taj otpad naplaćuje, dok je cijena odvoza ostalog otpada - plastike, papira - uključena u cijeni minimalne javne usluge. Dakle, što je manje miješanog komunalnog otpada, varijabilni dio cijene je manji, a time i manji račun. Cilj je smanjiti količine prikupljenog miješanog komunalnog otpada, odnosno svaki korisnik usluge mora na svom kućnom pragu smanjiti količinu otpada u zelenoj kanti za 50 posto do 2023. godine.
Utvrđivanje cijene je određeno Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Cijena se sastoji od tri dijela: cijene minimalne javne usluge koja osigurava davatelju usluge izvršavanje obveza, cijene količine predanog miješanog komunalnog otpada koja je varijabilna i ovisi o broju primopredaja spremnika za miješani komunalni otpad (MKO). Sve posude za MKO su čipirane, imaju RFID transponder, mi vodimo evidenciju o prikupljanju i na temelju te evidencije će se izračunavati ta varijabilna stavka, koja će biti umnožak jedinične cijene i broja primopredaja. Dakle, ako dobro razvrstavate i stavljate van kantu za MKO samo kad je puna, cijena će biti manja.
Važno je dodati da se kante uz javnu prometnicu stavljaju samo kad su pune, čime korisnik iskazuje potrebu za pražnjenjem posude i mi tada očekujemo da je ona puna te će se tako i obračunati. Treća stavka će biti ugovorna kazna koja se odnosi na kažnjavanje korisnika koji neće razvrstavati otpad tj. ako će u posudu koja nije za to namijenjena stavljati neku drugu vrstu otpada. Svi imamo isti cilj, a to je smanjenje količine MKO-a, zato ćemo i morati ukazati na greške, a oni koji se ne žele pridržavati toga, morat će snositi posljedice. Naplata kazne će u stambenim zgradama također predstavljati problem. Ako se stanari u zgradi ne mogu dogovoriti tko je krivac, prema zakonskim odredbama, obvezu plaćanja ugovorne kazne u slučaju nemogućnosti utvrđivanja odgovornosti pojedinog korisnika snose svi korisnici usluge koji koriste zajednički spremnik.


S domaćih portala

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  19.05.2019 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3