Srijeda 4 Listopad 2023

Pročišćeni tekst Statuta

Statut Općine Velika Ludina (pročišćeni tekst) možete pogledati ili preuzeti ovdje.

III Izmjene i dopune Statuta

III Izmjene i dopune Statuta Općine Velika Ludina možete pogledati ili preuzeti ovdje

Statut Općine Velika Ludina

Na temelju članaka 132. - 137. Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 41/01. i 55/01.) i članaka 8. i 35. stavka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" br. 33/01. i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05., 109/07., 125/08. i 36/09.), članaka 24. Statuta Općine Velika Ludina (“Službene novine Općine Velika Ludina” broj: 7/01, 9/01 i 2/06.) Općinsko vijeće Općine Velika Ludina na svojoj 2. sjednici održanoj dana 10.07.2009. godine donijelo je

 

 

S T A T U T

OPĆINE VELIKA LUDINA

Opširnije...


iTransparentnost

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3