Srijeda 24 Travanj 2019

Uredba Vlade RH o zbrinjavanju komunalnog otpada stupa na snagu za tjedan dana, 1. studenog 2018. Uredba donosi niz novina za korisnike usluge i pružatelje usluge odvoza komunalnog otpada pa se tako definira i novi ugovorni odnos korisnika i davatelja usluge. Zbog toga je Eko Moslavina građanima na području Grada Kutine, Grada Popovače i Općine Velike Ludine poslala Izjavu (Ugovor) o načinu korištenja te javne usluge.

 

                Direktorica Eko Moslavine, Adrijana Cvrtila na konferenciji za novinare istaknula je ako je možda i najvažnija novina za građane obaveza odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada, koju određuje Uredba Vlade RH.

T110 Adrijana CVRTILA

                Građani mogu izabrati hoće li biorazgradivi otpad odlagati u kompostere ili u kante za biorazgradivi otpad. Grad Kutina, Grad PopovaČa i Općina Velika Ludina za građane će nabavit kante za odvojeno sakupljanje biorazgradivog otpada i papira dok će se plastika i dalje odvojeno sakupljati u vrećama.

                Direktorica Eko Moslavine zamolila je građane da se jasno odrede o načinu sakupljanja biorazgradivog otpada te je istaknula kako je i ispunjavanje izjava oblik suradnje sa Eko Moslavinom u cilju uspješnog uvođenja novog sustava i poboljšanja usluge. „Popunjavanje izjave važno nam je i zbog ažuriranja podataka o korisnicima usluge.“, naglasila je Adrijana Cvrtila.

T120 Adrijana CVRTILA

                Nove obaveze koje je donijela Uredba Vlade RH o gospodarenju komunalnim otpadom utjecale su i na povećanje troškova, odnosno na promjenu cijene javne usluge odvoza komunalnog otpada. S Izjavom koju trebaju popuniti građani su dobili i novi cjenik odvoza otpada koji će biti primjenjivan od 1. siječnja 2019. godine.

T130 Adrijana CVRTILA

                Eko Moslavina će uskoro početi s podjelom kompostera građanima koji su izrazili želju u anketi koja je provedena. U Kutini će uskoro biti postavljena četiri polupodzemna spremnika u blizini stambenih zgrada, a iduće tjedna u Kutini će u  stambenim zgradama započeti i postavljanje otpadomjera na kontejnere za komunalni otpad kako bi se postigla pravedna naplata korištenja usluge prema količini odloženog otpada. „To su bili prijedlozi građana na Kvartovskim razgovorima na kojima smo zajedno s građanima tražili najbolja rješenja za uvođenje novog sustava zbrinjavanja i odvoza komunalnog otpada.“, istaknula je Adrijana Cvrtila, direktorica Eko Moslavine.

T140 Adrijana CVRTILA

                Eko Moslavina će građanima koji predaju popunjene Izjave o načinu korištenja usluge odvoza komunalnog otpada i način odvojenog sakupljanja biorazgradivog otpada odgovoriti u roku od 7 dana.


S domaćih portala

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  24.04.2019 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3