Subota 7 Prosinac 2019

Usvojen proračun za 2015. godinu

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina i aktualnog sata na kojem je usvojeno izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Velika Ludina između 15. i 16. sjednice Općinskog vijeća Općine Velika Ludina vijećnici Velike Ludine su na 16. sjednici Općinskog vijeća dali suglasnost na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu Knjižnice i čitaonice Velika Ludina.

Opširnije...

Rješenje za biračka mjesta

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE VELIKA LUDINA, KLASA: 013-02/14-01/05, URBROJ: 2176/19-03-14-10

Na temelju članka 23. stavka 2. Zakona o izboru predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 22/92, 42/92 - ispr., 71/97, 69/04, 99/04 - ispr., 44/06, 24/11 i 128/14) Općinsko izborno povjerenstvo donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

Na području općine VELIKA LUDINA

određuju se sljedeća biračka mjesta:

Opširnije...

Plan razvojnih programa

 

 

 

Plan razvojnih programa Općine Velika Ludina možete pogledati ili preuzeti ovdje

16. sjednica Općinskog vijeća

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA VELIKA LUDINA,PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

KLASA: 021-01/14-02/­­­12, URBROJ: 2176/19-02-14-1

Velika Ludina, 12.12.2014.

Na temelju članka 39. i 40. stavak 2. Statuta Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/09, 7/11 i 2/13), Predsjednik Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

S A Z I V A

16. sjednicu Općinskog vijeća Općine Velika Ludina

Opširnije...

Natječaj za poslovni prostor u domu Vidrenjak

REPUBLIKA HRVATSKA, SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA, OPĆINA VELIKA LUDINA

OPĆINSKI NAČELNIK, KLASA: 372-01/14-01/03, URBROJ: 2176/19-14-01/2

Velika Ludina, 05.12.2014.

Na temelju članka 6. stavak 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora ("Narodne novine" broj: 125/11), članka 57. Statuta Općine Velika Ludina („Službene novine Općine Velika Ludina" br. 6/09, 7/11, 2/13 i 6/14), članka 3. i 4. Odluke za davanje u zakup poslovnih prostora Općine Velika Ludina ("Službene novine" Općine Velika Ludina broj: 6/10) i Odluke Općinskog načelnika Općine Velika Ludina od 28.11.2014. godine, Općinski načelnik Općine Velika Ludina objavljuje

N A T J E Č A J za prikupljanje ponuda za davanje u zakup poslovnog prostora u mjesnom domu Vidrenjak

Opširnije...

Darovi za sv. Nikolu

Općina Velika Ludina financirala je podjelu darova za sv. Nikolu za predškolsku i školsku djecu cijele općine ukupno 470 poklona pojedinačne vrijednosti 25 kuna po djetetu i ukupno oko 13.000 kuna za svu djecu . Za predškolsku djecu podjelu poklona organizirao je Dječji vrtić Velika Ludina u prostoru društvenog doma u Velikoj Ludini, a

Opširnije...


S domaćih portala

Vrijeme

Zagreb °C
Osijek °C
Split °C
  07.12.2019 Ferienhaus Ostsee

Galerija fotografija

Poslovi na HZZ

София plus.google.com/102831918332158008841 EMSIEN-3